U bent hier:

Aanmelden BVVB Collectief

 

Onderstaand treft u de benodigde informatie en formulieren aan om uw onderneming aan te melden voor de bemiddelingsvergunning c.q. aansluiting bij het BVVB Collectief. Zodra uw aanmelding is ontvangen wordt contact met u opgenomen voor het afleggen van een bedrijfsbezoek.

Aanmeldingsprocedure
Hieronder staat stap voor stap beschreven hoe u uw organisatie kunt aanmelden voor de Stichting BVVB Collectief. Zodra u alle informatie verzameld danwel ingevuld heeft, kunt u de aanmelding verzenden.

Stap 1/5: Lidmaatschap BVVB
Een voorwaarde voor deelname aan de bemiddelingsvergunning is het lidmaatschap van de branchevereniging BVVB. Indien uw organisatie lid is van de BVVB kunt u verder naar stap 2. Indien uw organisatie nog geen lid is van de BVVB kunt u hier het lidmaatschap aanvragen

Stap 2/5: Uittreksel KvK
Bij inschrijving voor de branchevereniging wordt gevraagd een uittreksel van de Kamer van Koophandel mee te zenden. Mocht uw aanmelding voor de branchevereniging langer zijn geleden dan drie maanden, dan dient u een nieuw uittreksel op te vragen en bij te voegen. Ook indien de tenaamstelling van de vergunninghouder afwijkt van de tenaamstelling op het uittreksel van de KvK dat u heeft gebruikt voor de branchevereniging, dient u een uittreksel bij te voegen. Houd er rekening mee dat het uittreksel niet ouder mag zijn dan drie maanden.

Stap 3/5: Overeenkomst Aangesloten Onderneming
De stichting BVVB Collectief dient als collectief vergunninghouder voor regulering en naleving van de reglementen zorg te dragen. Hieronder treft u de link aan naar de overeenkomst 'Stichting BVVB Collectief en Aangesloten Ondernemingen'. Deze overeenkomst is opgemaakt om te voldoen aan de wet en regelgeving vanuit de Wet op het Financieel Toezicht. Graag ontvangen wij een exemplaar ondertekend en gescand retour.
Download de overeenkomst 'Stichting BVVB Collectief en Aangesloten Ondernemingen'.

Stap 4/5: Polis Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Een verplichting voor afgifte van de vergunning is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de leden met betrekking tot de bemiddelingsactiviteiten. U heeft reeds een beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor uw bedrijf afgesloten. Ga hierin goed na of de activiteiten op het gebied van bemiddeling zijn meeverzekerd. Wanneer dit het geval is, kunt u verder naar stap 5.

Niet meeverzekerd?
Helaas zijn de activiteiten op het gebied van bemiddeling vaak niet mee te verzekeren op uw huidige verzekering. Wij hebben als Stichting BVVB Collectief een oplossing voorhanden en bieden voor deze activiteiten een collectieve dekking aan. U bent hiermee gewaarborgd van een goede dekking conform de wetgeving en een collectieve lage jaarpremie.

Download de conceptpolis.
Download de algemene voorwaarden.
Download de aanvullende voorwaarden.

Stap 5/5 Omstandighedenverklaring
Wanneer u voor aansluiting bij het  BVVB Collectief kiest dan ontvangen wij graag de omstandighedenverklaring van u ingescand retour.
Download de omstandighedenverklaring.

Tot slot: verzenden
Ter afronding van uw aanmelding dient u de volgende stukken te retourneren aan het secretariaat van de Stichting BVVB Collectief: collectief@bvvb.nl voor verdere afhandeling:

  1. Uittreksel KvK met juiste tenaamstelling en niet ouder dan 3 maanden.
  2. Ingevulde en ondertekende Overeenkomst Aangesloten Onderneming.
  3. Polis van de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
  4. Ingevuld formulier voor de Beroepsaanprakelijkheidsverzekering van Liberty (alleen indien uw eigen polis onvoldoende dekking biedt).
  5. Ingevulde en ondertekende Omstandighedenverklaring.

Het secretariaat neemt uw aanmelding in behandeling en informeert de bestuurder. U ontvangt een bevestiging van ontvangst en wordt geïnformeerd over het bedrijfsbezoek.

Permanent Actueel
Jaarlijks wordt een bijeenkomst georganiseerd om Permanent Actueel te blijven en tevens zal er periodiek een audit plaatsvinden door een extern deskundige. Nadere informatie over permanent actueel en de jaarlijkse audits treft u hier aan.