U bent hier:

U wilt een klacht indienen

U wilt een klacht indienen
Kies hier het passende klachtenformulier.

Ik dien een klacht in namens het voltallig bestuur
Dit klachtenformulier kunt u gebruiken wanneer u een klacht indient als voltallig bestuur. Indien de klacht wordt ingediend door het voltallig bestuur, voegt u bij het klachtenformulier een gewaarmerkt uittreksel KvK waarop de samenstelling van het bestuur is vermeld.

Eerste toetsing van uw klacht
Uw klacht wordt door het bestuur op ontvankelijkheid getoetst:

  • is de betreffende VvE Beheerder lid van BVVB?
  • is de aanvrager gemachtigd om een klacht in te dienen?
  • heeft de klacht betrekking op aantoonbaar foutief ethische handelingen?
  • is een gewaarmerkt uittreksel KvK waarop de samenstelling van het bestuur is vermeld bijgevoegd

Ik dien een klacht in namens appartementsrecht-eigenaren
Dit klachtenformulier kunt u gebruiken wanneer u een klacht indient als appartementsrecht-eigenaar. Indien de klacht wordt ingediend door appartementsrecht-eigenaren dienen deze minimaal 33,33% van binnen de VvE aanwezige rechtsgeldige stemmen te vertegenwoordigen. U voegt kopieën van de splitsingsakte en een lijst van handtekeningen van de desbetreffende eigenaren toe.

Eerste toetsing van uw klacht
Uw klacht wordt door het bestuur op ontvankelijkheid getoetst:

  • is de betreffende VvE Beheerder lid van BVVB?
  • is de aanvrager gemachtigd om een klacht in te dienen?
  • eeft de klacht betrekking op aantoonbaar foutief ethische handelingen?
  • zijn kopieën van de splitsingsakte en een lijst van handtekeningen van de desbetreffende eigenaren toegevoegd/