Nieuws

Vacature Secretaris BVVB

Met ingang van de Algemene ledenvergadering op 23 mei a.s. ontstaat een vacature voor secretaris. Zonder secretaris is het echter moeizaam functioneren. Het BVVB bestuur heeft dan ook  behoefte aan versterking. Lees hier meer informatie over de functie van secretaris.

Daarnaast is in 2020 de functie van voorzitter vacant. Het is nog geen 2020, maar schenk hier nu al aandacht aan, zo nodig bij uw relaties. Lees hier meer informatie over de functie van voorzitter.

Indien u gemotiveerd bent en tijd kunt vrijmaken of nadere informatie wenst, neem dan gerust contact op via het secretariaat (info@bvvb.nl).

BVVB: beheerders die het verschil maken!

Realisatie: verenigingenweb