U bent hier:

De Branche

De Branche

De branche van VvE Beheerders heeft zich ontwikkeld tot een afgebakende en volwassen bedrijfstak. Eén van de redenen is, dat er een essentiële groei in kantoren is die het VvE beheer als core business hebben. Ook bij woningcorporaties wordt er steeds meer aandacht aan dit vakgebied besteed en worden er bijvoorbeeld aparte entiteiten opgericht om deze werkzaamheden gescheiden te houden van hun eigen vakgebied.

Tegelijkertijd heeft de branche last van VvE Beheerders die een wanprestatie leveren. Deels ligt de oorzaak in onkunde, maar ook bewust sjoemelen en frauderen gebeurt! Al deze feiten en ontwikkelingen vragen om gestructureerde oplossingen, waarmee de BVVB bezig is. Het BVVB Keurmerk draagt daaraan bij.

De Branchevereniging VvE Beheerders (BVVB) is in 2012 opgericht. Dit is mede tot stand gekomen door de steeds groter wordende vraag vanuit de branche om via één kanaal professionalisering en kennisvergroting tot stand te brengen, maar ook om met één gezicht naar buiten te kunnen treden. 

VvE Beheerders

In Nederland zijn zo'n 143.835 Verenigingen van Eigenaren. Veel van deze verenigingen bestaan uit minder dan 5 appartementen, die slechts weinig tot geen activiteiten (slapende VvE’s) hebben. De (middel)grote VvE’s kunnen beheerwerkzaamheden zelf uitvoeren, maar in menig situatie is het beter dit werk door een professionele VvE Beheerder te laten uitvoeren.

De meeste VvE's besteden het gehele beheer uit, dat o.a. administratief beheer, financieel beheer, technisch beheer, bestuurlijk overleg en het organiseren van ledenvergaderingen inhoudt. Ook kunnen deeltaken worden aangeboden. In veel gevallen wordt het technisch beheer weer aan een derde partij uitbesteed.

Het blijkt, dat het VvE Beheer als apart specialisme steeds meer op zichzelf komt te staan. Alleen de grote makelaars- en vastgoed(management) organisaties zullen mede door kruisbestuiving het VvE Beheer niet afstoten. Zij kunnen vastgoedbeheerder/-bemiddelaar van alle soorten vastgoed zijn, als het ware te vergelijken met een huisarts. De BVVB VvE Beheerder is door zijn betrouwbaarheid en diepgaande vakkennis de VvE specialist bij uitstek!

Eén van de doelen is om transparantie over de kwaliteit van alle VvE Beheerders in Nederland te verkrijgen. Ook zal er gewerkt moeten worden om de naam van de branche blijvend zuiver te houden.