U bent hier:

De Branche

De VvE Beheerders branche heeft zich de laatste 15 jaar ontwikkeld tot een volwassen branche. Een van de redenen hiervoor is dat er een essentiële groei is in kantoren die het VvE beheer als core business hebben. Ook bij woningcorporaties wordt er steeds meer aandacht besteed aan dit vakgebied en worden er vaak aparte entiteiten opgericht om deze werkzaamheden gescheiden te houden van hun eigen vakgebied.

Tegelijkertijd heeft de branche vanuit het verleden nog veel last van kantoren die wanbeheer leveren, wat de naam van de branche niet ten goede komt. Deels ligt de oorzaak in onkunde, maar ook bewust sjoemelen en frauderen is nog aan de orde van de dag. Al deze feiten en ontwikkelingen vragen om gestructureerde oplossingen. Het BVVB Beleidsplan 2013-2016 is gerealiseerd om vanuit de branchevereniging op een gedegen manier positionering en profilering te geven.

De Branchevereniging VvE Beheerders is een nieuwe brancheorganisatie die haar werkzaamheden in 2012 met veel enthousiasme begonnen is. Deze is mede tot stand gekomen door een steeds groter wordende vraag vanuit de branche om via één kanaal professionalisering en kennisvergroting te bewerkstelligen, maar ook om met één gezicht naar buiten te kunnen treden (bijvoorbeeld naar overheid en gemeenten).

VvE Beheerders

In Nederland zijn ongeveer 500.000 koopappartementen, die verenigd zijn in circa 129.000 Verenigingen van Eigenaren. Veel van deze verenigingen bestaan uit minder dan 5 appartementen. Deze hebben slechts weinig tot geen activiteiten (de zogenoemde slapende VvE’s). De grotere VvE’s hebben de mogelijkheden om de werkzaamheden voor de VvE zelf uit te voeren (hier wordt een bestuur voor aangesteld) of de werkzaamheden uit handen te geven aan een professionele VvE Beheerder.

De VvE Beheerders nemen vaak het gehele beheer van de vereniging over. Bij deze taken horen het administratief/financieel beheer, het technisch beheer en het organiseren van de vergadering. Soms worden er ook deeltaken aangeboden, waarbij bijvoorbeeld slechts de administratie gevoerd wordt. In veel gevallen wordt het technisch beheer weer uitbesteed aan een derde partij.

In de laatste 10 jaar is er een explosie geweest van nieuwe kantoren, die het VvE beheer als core business hebben. Toch zijn er ook nog veel bedrijven die het VvE beheer als extra dienst aanbieden. Te denken valt daarbij aan woningcorporaties, makelaars en vastgoedbeheerders.

De verwachting voor de toekomst is dat het VvE Beheer steeds meer op zichzelf komt te staan. Deze trend is te zien door de vele nieuwe beheerkantoren en door het afstoten van de werkzaamheden door woningcorporaties.

Een van de doelen van de brancheorganisatie is om transparantie over de kwaliteit die beheerders leveren te krijgen. Ook zal er veel werk verricht moeten worden om de naam van de branche te verbeteren.