U bent hier:

Tarieven lidmaatschap

De tarieven voor het lidmaatschap bedragen jaarlijks:

  • tot 5 personeelsleden € 500,-
  • 5 tot 10 personeelsleden € 1000,-
  • 10 of meer personeelsleden € 2000,-

Mocht u gedurende het jaar lid worden, dan wordt de bijdrage naar rato berekend.

Het tarief wordt ieder jaar tijdens de Algemene ledenvergadering vastgesteld.