U bent hier:

Visie en missie

Visie
De branchevereniging VvE Beheerders is opgericht in 2012 en behartigt uitsluitend de belangen van aangesloten beheerders van Verenigingen van Eigenaars (VvE's). De brancheorganisatie staat voor kwaliteit, professionaliteit, continuïteit en transparantie. De brancheorganisatie vertegenwoordigt de sector in het contact met relevante partijen, waaronder overheden en branche gerelateerde organisaties.

De BVVB is een sterke, zelfbewuste brancheorganisatie, die een professionele lobby voor de sector voert. Tevens is de BVVB een krachtige en betrouwbare gesprekspartner en deskundige adviseur.

Kortom, de enige VvE Beheerder-specialist is een BVVB aangesloten beheerder!

Missie
Imagoverbetering beroep en branche; volwaardig gesprekspartner overheid, Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) en VvE-belangenorganisaties.

Taken
De kerntaken van de BVVB zijn:

  • Kwaliteitsvastlegging van beheerders (Gedragscode, BVVB keurmerk en Permanente Educatie).
  • Kwaliteitsverbetering van beheerders (informatievoorziening, kennissessies, ronde tafel bijeenkomsten, workshops, etc.).
  • Ondersteuning (modellen beheerovereenkomst, algemene voorwaarden, e.d., collectiviteitskorting, ledenvoordeel, opkomen belangen, etc.).
  • Het realiseren van (de speerpunten in) het beleidsplan.

Structuur
De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging. De leden controleren de bestuurders op goed bestuur en stellen tijdens de vergadering het verdere beleid vast. Het bestuur houdt zich bezig met het voorbereiden en uitwerken van het beleid en uitvoer geven aan de besluiten die in de vergadering zijn genomen.

Commissies kunnen worden benoemd ter ondersteuning van het bestuur, al dan niet met een opgelegde taak. Leden kunnen het bestuur en/of de commissies attenderen op bepaalde (beleids)thema’s. Commissies worden benoemd voor onbepaalde tijd of voor een vooraf vastgestelde periode. Jaarlijks zal het bestuur op de algemene ledenvergadering de noodzaak voor (eventueel) te benoemen commissies kenbaar maken.