U bent hier:

Visie en missie

De branchevereniging VvE Beheerders is opgericht in 2012. De brancheorganisatie staat voor kwaliteit, professionaliteit, continuïteit en transparantie in de breedste zin van het woord. De brancheorganisatie vertegenwoordigt de sector in het contact met relevante partijen waaronder overheid en gemeenten. Dit betekent dat een sterke, zelfbewuste brancheorganisatie een professionele lobby voert voor de sector, een krachtige en betrouwbare gesprekspartner is voor belanghebbende en een deskundige adviseur voor haar leden.

 Taken

De kerntaken van de BVVB zijn:

  • Kwaliteitscontrole van beheerders (o.a. d.m.v. gedragsregels en keurmerk)
  • Kwaliteitsverbetering van beheerders (o.a. d.m.v. cursussen en informatievoorziening)
  • Ondersteuning van beheerders (o.a. d.m.v. juridische ondersteuning, collectiviteitskortingen)

Structuur

De Algemene Ledenvergadering is het hoogste orgaan binnen de vereniging. De leden stellen tijdens de vergadering het beleid vast en kiezen het bestuur. Het bestuur houdt zich onder meer bezig met het voorbereiden en uitwerken van het beleid en uitvoer geven aan de besluiten welke in de vergadering zijn genomen.

Extra commissies worden aangesteld ter ondersteuning van het bestuur, waaronder het organiseren van activiteiten en adviseren aan het bestuur op bepaalde beleidsthema’s.  Commissies worden voor een vooraf vastgestelde periode aangesteld waarbij de uitgangspunten of het doel van een commissie vooraf helder wordt geformuleerd.