U bent hier:

Klachtenformulier namens appartementsrecht-eigenaar

Dit klachtenformulier kunt u gebruiken wanneer u een klacht indient als appartementsrecht-eigenaar.

Ga naar het klachtenformulier.

Indien de klacht wordt ingediend door appartementsrecht-eigenaren dienen deze minimaal 33,33% van binnen de VvE aanwezige rechtsgeldige stemmen te vertegenwoordigen. U voegt kopieën van de splitsingsakte en een lijst van handtekeningen van de desbetreffende eigenaren toe.

Eerste toetsing van uw klacht
Uw klacht wordt door het bestuur op ontvankelijkheid getoetst:

  • is de betreffende VvE Beheerder lid van BVVB?
  • is de aanvrager gemachtigd om een klacht in te dienen?
  • heeft de klacht betrekking op aantoonbaar foutief ethische handelingen?
  • zijn kopieën van de splitsingsakte en een lijst van handtekeningen van de desbetreffende eigenaren toegevoegd?