Uitgelicht

Blog

  • De BVVB, Branchevereniging VvE Beheerders, is niet ontevreden over het wetsvoorstel “Verbetering functioneren verenigingen van eigenaars”. Het wetsvoorstel met motie is door de Tweede Kamer op 21 februari 2017 aangenomen. Het wetsvoorstel en de motie moeten nog door de Eerste Kamer voor alleen aannemen of verwerpen.

  • De Hoge Raad heeft op 25 november 2016 een aantal zogeheten prejudiciële vragen van een kantonrechter beantwoord. Klik hier voor deze beslissing. De gestelde vragen hebben betrekking op buitengerechtelijke kosten bij incasso en de zogeheten veertiendagenbrief als bedoeld in artikel 6:96 lid 6 BW.

  • Met grote regelmaat wordt onze hulp ingeroepen bij het incasseren van een achterstand in de betaling van de (voorschot-)bijdragen, die (mede) is ontstaan als gevolg van het overlijden van een appartementseigenaar.

  • Op woensdag 11 januari 2017 heeft BVVB maar liefst drie nieuwe bestuursleden mogen verwelkomen. Een teken dat de BVVB zich verder ontwikkelt richting een volwaardige branchevereniging. 

Realisatie: verenigingenweb