U bent hier:

Keurmerk

Gedragscode
Voor VvE Beheerders die zijn aangesloten bij de Branchevereniging VvE Beheerders is een Gedragscode opgesteld. De Gedragscode bevat regels en afspraken over (moreel) gedrag van de VvE Beheerder.

De branchevereniging wil bereiken, dat er door haar leden op een open en eerlijke manier zaken wordt gedaan. Daarom gaan we zorgvuldig met alle betrokkenen om. Dat vraagt om bepaald gedrag van onze leden. VvE beheer is het vakgebied waarin men zich bezighoudt met het beheren van Verenigingen van Eigenaren en alles wat daarmee samenhangt. Onder andere op het gebied van vergaderen en communicatie, administratief beheer, technisch beheer en financieel beheer. De BVVB eist van haar leden dat zij handelen in overeenstemming met de BVVB Gedragscode. De beheerder geeft daarmee aan een bijdrage te willen leveren aan een constructieve ontwikkeling en toepassing van zijn beroep.

Samen zijn we verantwoordelijk voor de reputatie van de branche. Het is daarom belangrijk dat alle VvE Beheerders de BVVB Gedragscode kennen en zich eraan houden. Zo zorgen we samen dat het VvE Beheer een integere branche blijft en verder professionaliseert.

Download hier de gedragscode.

Keurmerk
BVVB heeft in samenwerking met het Keurmerkinstituut op basis van de BVVB Gedragscode een keurmerk ontwikkeld. De BVVB Beheerder dient aan de "Criteria BVVB Keurmerk VvE Beheerders" te voldoen. Na een geslaagde audit ontvangt de BVVB Beheerder het Certificaat "Goedgekeurd Keurmerkinstituut" en mag gedurende twee jaar het logo "BVVB gecertificeerd lid" op al zijn bedrijfsuitingen vermelden. 

Het gaat niet om het "De slager keurt zijn eigen vlees"-certificaat. Een onafhankelijke en gerenommeerde partij, Keurmerkinstituut in Zoetermeer, keurt en dat biedt volop vertrouwen naar (semi-)overheid, branche gerelateerde organisaties, VvE's, consument, VvE Beheerders en de bedrijfstak zelf.

VvE’s zijn bij een gecertificeerde BVVB VvE beheerder dan ook zeker van eerlijke en deskundige zorg. Gecertificeerde BVVB VvE beheerders zijn hiermee tevens aantrekkelijker voor VvE’s die zich nog oriënteren.

Download hier de informatieflyer.

Veel gestelde vragen over het BVVB Keurmerk:

Waarom een Keurmerk?

Met een certificaat is de kwaliteit aantoonbaar voor de BVVB (opdrachtgever), BVVB Beheerder (gebruiker), Verenigingen van Eigenaars (klanten) en totale vastgoedmarkt (institutionele beleggers, overheid, projectontwikkelaars, wooncorporaties, etc.).

Waarom een BVVB Keurmerk?

Het BVVB Keurmerk staat voor betrouwbaar en oprecht VvE Beheer. Het BVVB Keurmerk is ondanks de werkdruk inpasbaar en realiseerbaar. Het BVVB Keurmerk heeft een praktische insteek, dat wil zeggen geen langlopende proces-audits maar een audit op naleving BVVB Gedragscode en het volgen van Permanente Educatie.

Wat is het verschil tussen het SKW en het BVVB-keurmerk?

Het BVVB-keurmerk is ontwikkeld door en voor VvE Beheerders waarbij de certificering via het onafhankelijke Keurmerkinstituut wordt uitgevoerd. Naast het voldoen aan de wettelijke eisen die zijn opgenomen in de gedragscode, dienen de beheerders ook Permanente Educatie te volgen. Dit wordt onder andere getoetst tijdens de audit. SKW is een commerciële partij die een procescertificering hanteert en geen Permanente Educatie kent. Vanwege hun commerciële karakter zijn zij ook aanzienlijk duurder.

Waarom is het BVVB Keurmerk verplicht?

Omdat de BVVB VvE Beheerder zich daarmee op uitstekende wijze in (de verbetering van) zijn kwalitatieve dienstverlening onderscheidt. In de almaar groeiende VvE Markt met toenemende incompetente VvE beheerders is grote behoefte aan constante te leveren en te controleren kwaliteit.

Welke instantie keurt?

In ieder geval niet die van “De slager keurt zijn eigen vlees”! Dus een gerenommeerde en onafhankelijke certificeringsinstelling. Keurmerkinstituut te Zoetermeer voert de keuringen uit.

Zijn de keuringskosten hoog?

Echte kwaliteit is niet voor niets. De kosten van het voldoen aan en verkrijgen van het BVVB Keurmerk zijn € 1298,= exclusief BTW. Dit komt neer op € 649,= exclusief BTW per jaar, omdat de audits eenmaal per 2 jaar zullen plaatvinden. Daarbij komen nog km-kosten van de auditor. Ieder BVVB-lid is verplicht om het BVVB-keurmerk te behalen, per 2023 is de uitrol gestart waarbij ieder BVVB-lid verplicht wordt gecertificeerd. 

Hoe aanmelden voor het BVVB Keurmerk?

Ga naar de pagina Het BVVB Keurmerk voor VvE Beheerders op de website van het Keurmerkinstituut. Onderaan de pagina worden de keurmerkdocumenten vermeld, graag deze downloaden en bestuderen. Document 1 (Aanvraagformulier) printen, invullen, ondertekenen, scannen en digitaal naar het Keurmerkinstituut verzenden.

Voor inhoudelijke vragen kunt u zich wenden tot Masja Dijkstra van het Keurmerkinstituut.

Geldigheid BVVB Keurmerk

Het BVVB Keurmerk is na afgiftedatum 2 jaar geldig. Het desbetreffende lid is gerechtigd om in al zijn interne en externe bedrijfsuitingen het “BVVB Keurmerklogo gecertificeerd lid” te voeren.

Waarom permanente educatie?

Omdat zakelijke zelfontwikkeling en kennisdeling blijvend nodig is. VvE cliënten, overheid, instanties en partijen in de markt verwachten niet anders. Permanente educatie en jezelf praktisch ontwikkelen is meer dan alleen het volgen van een cursus. Denk bijvoorbeeld aan een bestuursfunctie binnen de BVVB, deelnemen aan werkgroepen, coaching, e-learning, publicaties, etc.

Wie doet aan permanente educatie en administreert PE-punten?

De eigenaar van het bedrijf of diens sleutelfunctionaris(sen). De behaalde punten kunnen zelf in een door de BVVB opgezette centrale database worden geadministreerd.