Nieuws

 • Artikel 5:130 lid 2 BW bepaalt dat een vernietigingsverzoek moet worden gedaan binnen een maand na de dag waarop de verzoeker van het besluit heeft kennis genomen of heeft kunnen kennisnemen. Het algemene uitgangspunt daarbij was tot nu toe dat een eigenaar aan zijn onderzoeksplicht voldeed, als hij de dag na de vergadering informeerde naar de inhoud van de besluiten. Vanaf dat moment ging de vernietigingstermijn lopen. De eigenaar kon dus niet volstaan met het enkel afwachten van de notulen.

  lees meer
 • Tijdens de Algemene ledenvergadering van 23 mei jl. is Frank Vermaat, partner bij 24/7 VvE Beheer B.V., benoemd tot secretaris van de BVVB. Hij volgt Charles Goebel op.

  lees meer
 • Tijdens de Algemene ledenvergadering die plaatsvond op 23 mei jl. heeft het bestuur de leden geïnformeerd over de voortgang. Voor 2019 zijn onderstaande speerpunten gedefinieerd. Het bestuur van BVVB zet daar krachtig op in:

  lees meer
 • De gewijzigde Warmtewet is op 3 juli 2018 aangenomen door de Eerste Kamer en de planning leek, dat deze wet op 1 januari 2020 in werking zou treden. Voor de bepalingen die betrekking hebben op, eenvoudig gezegd,  tariefregulering en boekhouding blijft deze datum staan. 

  lees meer
 • Op donderdag 23 mei a.s. vindt de eerstvolgende Algemene ledenvergadering plaats van BVVB. Alle leden zijn van harte welkom. We rekenen op jullie komst.

  lees meer
 • Op donderdag 13 december a.s. vindt de jaarlijkse BVVB Eindejaarsborrel plaats. Bent u erbij? Noteer de Eindejaarsborrel alvast in uw agenda.

  lees meer
 • Op vrijdag 20 april 2018 vindt de BVVB Kennissessie plaats over de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming). Heeft u interesse in dit onderwerp? Worstelt u met de gevolgen? Bent u wellicht al een heel eind met de implementatie in uw bedrijfsvoering? Zorg dat u erbij bent! Lees verder ...

  lees meer
 • Op donderdag 8 maart 2018 vond een zeer geslaagde Algemene ledenvergadering plaats van de BVVB. We hebben afscheid genomen van Ramon Fokker als voorzitter van de BVVB en twee nieuwe bestuursleden mogen benoemen, te weten Erik Buitenhuis (Artea Beheer uit Amersfoort) en Charles Goebel (Amsterdam VvE).

  lees meer
 • Bent u er ook bij? Op donderdag 8 maart a.s., voorafgaand aan de Dag van de VvE-beheerder van Rijssenbeek Advocaten, organiseert de BVVB haar Algemene Ledenvergadering. Het programma van beide meetings sluit naadloos op elkaar aan. Een perfecte combinatie dus voor u.

  lees meer
 • Zo'n 25 leden hebben zich tijdens de gezellige Eindejaarsborrel van de BVVB op 7 december laten bijpraten over de AVG. Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

  lees meer

Realisatie: verenigingenweb