U bent hier:

Uw klacht wordt niet ontvankelijk verklaard

Uw klacht wordt door het bestuur op ontvankelijkheid getoetst:

  • is de betreffende VvE Beheerder lid van BVVB?
  • is de aanvrager gemachtigd om een klacht in te dienen?
  • heeft de klacht betrekking op aantoonbaar foutief ethische handelingen?
  • zijn gevraagde documenten bijgevoegd?

Als niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt een klacht niet in behandeling genomen. Klager ontvangt hierover bericht met opgave van redenen.