U bent hier:

Bestuur

Het bestuur houdt zich onder meer bezig met het voorbereiden en uitwerken van het beleid en uitvoer geven aan de besluiten die in de vergadering zijn genomen. De leden stellen tijdens de vergadering het beleid vast en kiezen het bestuur.

Het bestuur van de Brancheorganisatie bestaat op dit moment uit de volgende leden: 

Daan Fons - Voorzitter
Vanaf zijn 27ste jaar heeft Daan leidinggevende functies bij grote beheerders, Kok Groep Nederland, ABC Vastgoedbeheer en Kamerbeek Groep, gehad. Zijn specialisaties zijn vastgoedmanagement en VvE Beheer. Laatste functie in dienstverband: landelijk directeur van Kamerbeek VvE Diensten B.V. Via een management buy out is deze vennootschap omgevormd tot de grootste VvE Beheer-franchise organisatie, VvE Diensten Nederland. Een voorbeeld van succesvol ondernemerschap. Als makelaar/beëdigd vastgoed manager heeft hij zich jarenlang ingezet (via de NVM sectie Vastgoedmanagement) voor het professionaliseren van het vastgoedmanagement. Nu aandacht en inzet voor het VvE Beheer. Er zal een sterk nationaal BVVB (keur)merk moeten komen! Nodig: een daadkrachtig BVVB bestuur. Dit bestuur dient communicatief te zijn, open te staan voor samenwerking met andere branche-organisaties in het vastgoed, de juiste netwerken in te schakelen en de kwaliteit van de VvE Beheerder permanent te verbeteren. Met zijn ervaring gaat Daan deze uitdaging aan.

Frank Vermaat - Secretaris
Als partner bij 24/7 VvE Beheer B.V. is Frank inmiddels een aantal jaren actief in de VvE branche. Hiervoor heeft hij zich veelal bezig gehouden met de compliance and due dillency binnen een bank. Vanuit een bredere die rol, waar naast compliance ook het verbinden tussen bank en klant een grote rol speelde, zal hij zich dan ook in gaan zetten voor de BvvB. Met de ervaring die hij hierin heeft opgedaan heeft hij als doel om samen met de andere bestuursleden de BVVB tot een next level te brengen. Frank: "Ik kijk dan ook uit naar een leuke tijd en een constructieve samenwerking! Zijn er vragen, schroom dan niet om contact met mij op te nemen."

Daan Blanc - Penningmeester
Daan Blanc is financieel directeur en mede-eigenaar van J&M VvE Beheer in Zoetermeer. Hij is sinds 2007 actief in het VvE Beheer en heeft binnen het vakgebied verschillende functies vervuld. Daan: “Ik vind het belangrijk dat de branche zich verder organiseert en professionaliseert om een serieuze gesprekspartner te worden richting partijen als overheden en banken. Daarnaast moet het zo zijn dat een VvE bij een lid van de BVVB ervan uit kan gaan dat ze in goede handen is. De BVVB draagt hieraan bij met het BVVB Keurmerk, maar ook door de leden te helpen bij de gemeenschappelijke uitdagingen waar ze in hun werk tegenaan lopen. Samen met de andere bestuursleden wil ik hier graag mijn bijdrage aan leveren.”

Carla Ruitenbeek - Algemeen bestuurslid
Carla Ruitenbeek is eigenaar van VVE Management Den Haag B.V.  Zij is sinds 1999 zeer actief in het besturen en beheren van Vereniging van Eigenaars. Haar kantoor heeft een diversiteit aan Verenigingen van Eigenaars. Ook heeft zij aan de wieg gestaan van de oprichten van de BVVB en was zij een van de eerste leden. Haar streven is dat alle Vereniging van Eigenaars functioneren zoals dit bedoeld is. Hier valt nog heel wat werk te verrichten. Leden van de BVVB kunnen daar namelijk het verschil in uitmaken als de juiste middelen voorhanden zijn. Tezamen met de overige bestuursleden van de BVVB zet zij zich hiervoor in. 

Mascha Starrenburg  Algemeen bestuurslid
Mascha Starrenburg heeft in 1999 VvE Beheer Starrip opgericht. Het kantoor is gevestigd in Amstelveen en Soest. VvE Beheer Starrip beheert VvE’s in Utrecht en omgeving tot en met Amsterdam. Haar speciale interesse in het verduurzamen van VvE’s komt goed van pas bij de BVVB. Een aantal jaar geleden heeft Mascha de start gegeven voor de VvE deelauto. Inmiddels is dit opgegaan in een ander collectief. Mascha: “Verduurzamen van VvE’s wordt de komende jaren alleen maar belangrijker. Namens de BVVB kunnen we aandacht vragen voor VvE, en de problematiek bij verduurzamen. Ik zet mij hier graag voor in.”