U bent hier:

Permanente Educatie

BVVB staat voor kennis en kunde. Dit komt door praktijkervaring en jaarlijkse permanente educatie van Branchevereniging VvE Beheerders, dat door middel van te behalen PE-punten wordt bijgehouden. 

PE-PUNTEN TEN BEHOEVE VAN HET BVVB KEURMERK
Permanente educatie (PE) is erop gericht de kennis van de VvE Beheerder in de ruimste zin van het woord te onderhouden, waar mogelijk te versterken en de ontwikkelingen binnen het VvE vakgebied bij te houden.

Voor het behalen van punten voor permanente educatie (PE-punten) moet het registratiesysteem eenduidig en gemakkelijk hanteerbaar zijn. Op deze wijze wordt cyclisch de professionaliteit van de BVVB en haar leden geborgd.

Cyclus / PE-punten
Er is een cyclus van één kalenderjaar, waarin de VvE Beheerder in totaal minimaal 16 punten behaalt op basis van de volgende verdeling:

BVVB bijeenkomsten
8 punten: bestuur, commissies, werkgroepen
6 punten: “food for thought” sessies
6 punten: permanent actueel bijeenkomst Stichting BVVB Collectief
4 punten: algemene ledenvergadering

Vakinhoudelijke ontmoetingen/opleiding/verdieping
4 punten: congressen, lezingen en symposia van verwante beroepsorganisaties, bijvoorbeeld VGM NL
4 punten: per dag/module; opleiding VvE Beheer van bijvoorbeeld Kjenning (lid brancheorganisatie NRTO) of Vastgoed Business School (PE-Registeropleiding bij de SPEN)
4 punten: per dagdeel; aantoonbare bijeenkomst, cursus, opleiding VvE kennis (juridisch, bouwkundig of financieel) door erkende deskundigen;
2 punten: publicaties VvE Beheer per 500 woorden
1 punt: (gast)docent professioneel VvE Beheer (per lesuur)                                                                                                                     
De behaalde punten worden bijgehouden via een registratiesysteem. De leden kunnen zelf hun behaalde PE-punten invoeren.

Dossier
Mocht in enig jaar een lid er niet in slagen de 16 PE-punten te behalen, dan blijven de behaalde punten geldig in het daaropvolgende jaar, mits daar toestemming voor is van het bestuur.  Na verkregen toestemming dienen de resterende punten in het daarop volgende jaar te worden behaald, gelijktijdig met de jaarlijkse (16 PE-punten) verplichting.

Indien een VvE Beheerder zijn PE-punten niet behaalt, dan is royement het gevolg. Er moet een goede reden zijn om de PE-punten niet te kunnen behalen. Het BVVB bestuur dient daarvoor toestemming te verlenen.