U bent hier:

Hoge Raad oordeelt over wijziging splitsingsakte

14/04/2023

In een recent artikel van partneradvocaat Joost Donkersloot (TeekensKarstens advocaten notarissen) wordt beschreven hoe de Hoge Raad heeft geoordeeld over de wijziging van de splitsingsakte in appartementsrechten.

In de wetgeving over appartementsrechten was bepaald dat de akte van splitsing alleen kon worden gewijzigd met medewerking van alle appartementseigenaars. Sinds 1 mei 2005 bepaalt artikel 5:139 lid 2 BW dat de wijziging ook met medewerking van het bestuur kan geschieden, indien het tot de wijziging strekkende besluit is genomen in de vergadering van eigenaars met een meerderheid van ten minste vier vijfde (80%) van het totaal aantal stemmen (niet dus enkel die ter vergadering aanwezig; alle stemmen) of met een zodanige grotere meerderheid als in de akte van splitsing is bepaald.

Benieuwd naar wat de Hoge Raad hierover heeft overwogen? Lees dan hier het hele artikel.