U bent hier:

wetsvoorstel digitale vergadering voor privaatrechtelijke rechtspersonen naar Raad van State

10/07/2023

Op 7 juli jl. heeft de ministerraad ingestemd met het advies om het wetsvoorstel digitale vergadering voor privaatrechtelijke rechtspersonen voor te leggen aan de Raad van State. Dit is een belangrijke stap in het realiseren van een permanente wettelijke basis voor digitaal vergaderen!

Benieuwd naar het advies van de ministerraad? Je vindt het hier (item 24).

Namens de BVVB neemt bestuurslid Frank Vermaat deel aan bijeenkomsten met het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Tijdens de bijeenkomst op 5 juli jl. is er gesproken over de ontwikkelingen van deze wet en de ervaringen omtrent het digitaal vergaderen in de praktijk.

Samen met de andere branche- en belangenorganisaties maken wij ons hard voor een permanente juridische invulling voor het digitaal vergaderen aangezien er in onze achterban grote behoefte bestaat aan het wettelijk toegestaan van digitaal vergaderen.