U bent hier:

Aanvraagformulier-stichting

De BVVB (Branchevereniging VvE Beheerders) biedt VvE beheerders via de Stichting BVVB Collectief een collectieve bemiddelingsvergunning aan. Elke beheerder die zich aansluit bij BVVB Collectief kan met deze vergunning onafhankelijk bemiddelen in verzekeringen.

De Autoriteit Financiële Markten heeft medio 2016 de vergunning aan de BVVB afgegeven voor het bemiddelen in: 

  • schadeverzekeringen particulier
  • schadeverzekeringen zakelijk
  • spaarrekeningen
  • betaalrekeningen.

De BVVB heeft zelf geen belang in deze stichting. De stichting zal kostenneutraal werken (zonder winstoogmerk).

Onderstaand treft u de benodigde informatie en het formulier aan om uw onderneming aan te melden voor de bemiddelingsvergunning c.q. aansluiting bij het BVVB Collectief. Zodra uw aanmelding is ontvangen wordt contact met u opgenomen voor het afleggen van een bedrijfsbezoek.

Aanmeldingsprocedure
Hieronder staat stap voor stap beschreven hoe u uw organisatie kunt aanmelden voor de Stichting BVVB Collectief. Zodra u alle informatie verzameld danwel ingevuld heeft, kunt u de aanmelding verzenden.

Stap 1/5: Lidmaatschap BVVB
Een voorwaarde voor deelname aan de bemiddelingsvergunning is het lidmaatschap van de branchevereniging BVVB. Indien uw organisatie lid is van de BVVB kunt u verder naar stap 2. Indien uw organisatie nog geen lid is van de BVVB kunt u hier het lidmaatschap aanvragen.  

Velden met een * zijn verplicht.

Gegevens bedrijf
Gegevens contactpersoon
Verklaring

Ondergetekende verklaart alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld, hierbij niets te hebben verzwegen of verkeerd te hebben voorgesteld. Hij/zij verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de statuten en algemene voorwaarden van de stichting BVVB Collectief welke zijn terug te vinden op de website.

Tevens verklaart hij/zij zich akkoord met de jaarlijkse contributie. Zie de toelatingsvoorwaarden voor het lidmaatschap. De contributie voor het lopende jaar zal tijdsevenredig in rekening worden gebracht.Aan te leveren documenten

Uittreksel KvK

Bij inschrijving voor de branchevereniging wordt gevraagd een uittreksel van de Kamer van Koophandel mee te zenden. Mocht uw aanmelding voor de branchevereniging langer zijn geleden dan drie maanden, dan dient u een nieuw uittreksel op te vragen en bij te voegen. Ook indien de tenaamstelling van de vergunninghouder afwijkt van de tenaamstelling op het uittreksel van de KvK dat u heeft gebruikt voor de branchevereniging, dient u een uittreksel bij te voegen. Houd er rekening mee dat het uittreksel niet ouder mag zijn dan drie maanden.

Overeenkomst Aangesloten Onderneming

De stichting BVVB Collectief dient als collectief vergunninghouder voor regulering en naleving van de reglementen zorg te dragen. Hieronder treft u de link aan naar de overeenkomst 'Stichting BVVB Collectief en Aangesloten Ondernemingen'. Deze overeenkomst is opgemaakt om te voldoen aan de wet en regelgeving vanuit de Wet op het Financieel Toezicht. Graag ontvangen wij een exemplaar ondertekend en gescand retour.

Download de overeenkomst 'Stichting BVVB Collectief en Aangesloten Ondernemingen'.

Polis Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Een verplichting voor afgifte van de vergunning is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor de leden met betrekking tot de bemiddelingsactiviteiten. U heeft reeds een beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering voor uw bedrijf afgesloten. Ga hierin goed na of de activiteiten op het gebied van bemiddeling zijn meeverzekerd. Wanneer dit het geval is, kunt u verder naar stap 5.

Niet meeverzekerd?
Helaas zijn de activiteiten op het gebied van bemiddeling vaak niet mee te verzekeren op uw huidige verzekering. Wij hebben als Stichting BVVB Collectief een oplossing voorhanden en bieden voor deze activiteiten een collectieve dekking aan. U bent hiermee gewaarborgd van een goede dekking conform de wetgeving en een collectieve lage jaarpremie.

Download de conceptpolis.
Download de algemene voorwaarden.
Download de aanvullende voorwaarden.

Omstandighedenverklaring

Wanneer u voor aansluiting bij het  BVVB Collectief kiest dan ontvangen wij graag de omstandighedenverklaring van u ingescand retour.

Download de omstandighedenverklaring.

Bevestiging geen robot

Op dit formulier is een beveiliging actief. Los de som op om verder te gaan, en gebruik cijfers in het antwoord.