U bent hier:

Over BVVB

In Nederland zijn circa 129.000 Verenigingen van Eigenaren en zo'n 500 beheerders. Onder deze beheerders is een grote behoefte aan een actieve en kwalitatieve brancheverenging. Al luisterend naar deze behoefte is in 2012 de Branchevereniging VvE Beheerders opgericht, afgekort BVVB.

De Branchevereniging VvE Beheerders is een brancheorganisatie die haar werkzaamheden in 2012 met veel enthousiasme is begonnen. De oprichting is mede tot stand gekomen door een steeds groter wordende vraag vanuit de branche om via één kanaal professionalisering en kennisvergroting te bewerkstelligen, maar ook om met één gezicht naar buiten te kunnen treden (bijvoorbeeld naar overheid en gemeenten).

De BVVB richt zich met name op de volgende aandachtspunten om haar leden bij te staan:

- Kwaliteit van beheer van VvE’s (door bijeenkomsten en cursussen)
- Ondersteuning van beheerders (door formats en Collectiviteitskortingen)
- Garanties van kwaliteit (door ontwikkeling gedragsregels en keurmerk)
- Aanspreekpunt voor derden (overheid, gemeenten, etc)

De BVVB is een vereniging zonder winstoogmerk.