U bent hier:

Over BVVB

In Nederland zijn circa 143.835 Verenigingen van Eigenaren en zo'n 550 beheerders. Onder met name de VvE beheerders is grote behoefte aan een actieve en kwalitatieve branchevereniging. Vandaar dat in 2012 de Branchevereniging VvE Beheerders is opgericht, met de roep- en merknaam BVVB.

De BVVB is een brancheorganisatie die de belangen behartigt van de aangesloten VvE Beheerders, specialisten in het beheren van VvE's. De oprichting is mede tot stand gekomen door een steeds groter wordende vraag vanuit deze specifieke bedrijfstak om via één kanaal professionalisering en kennisvergroting te realiseren, maar ook om met één gezicht naar buiten te kunnen treden. De BVVB heeft zo'n 100 aangesloten beheerders, die ruim 12500 VvE's beheren. Dit aantal is met dat van VvE Belang te vergelijken.

De BVVB ondersteunt haar leden onder meer met: 

  • opkomen voor de belangen van de (BVVB) VvE Beheerders;
  • kennis- en ronde tafelsessies met actuele thema's;
  • formats en samenwerken met premium partners;
  • ledenvoordeel;
  • kwaliteitsgarantie (Gedragscode, BVVB Keurmerk en Permanente Educatie);
  • gesprekspartner Rijksoverheid, branche gerelateerde organisaties, etc.;
  • aansluiting Stichting BVVB Collectief (AFM vergunning). 

De BVVB is een vereniging zonder winstoogmerk.